úvod

Nosnou náplní činnosti firmy je stavební inženýring. V rámci této činnosti společnost především nabízí:

 • zajištění projektové dokumentace
 • veškerá projednání s orgány státní správy a samosprávy
 • jednání se správci technické infrastruktury (inženýrských sítí a komunikací)
 • zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení
 • výkon technického dozoru investora – TDI
 • zajištění přípravy stavby ke kolaudaci a organizační zajištění kolaudace a dále firma nabízí
 • zajištění organizace zadávacích řízení veřejných zakázek na stavební práce, služby a dodávky dle platné legislativy (zákon č. 134/2016 Sb. v platném znění)
 • o-nas

  o nás

  kontakty

  kontakty

  reference

  reference