reference

Obnova vodovodu v ul. Rybízovna, Havlíčkova Borová (2021)

investor: Městys Havlíčkova Borová
investiční náklad (CZK): 2 mil Kč
způsob financování: vlastní zdroje
info:

Chodníky podél silnice II/406, Kostelec (2020)

investor: Obec Kostelec u Jihlavy
investiční náklad (CZK): 3 mil. Kč
způsob financování: vlastní zdroje
info:

Přestavba stávající budovy Sokolovny v Náměšti nad Oslavou na kulturní a společe (2020-2022)

investor: Město Náměšť n. O.
investiční náklad (CZK): 30 mil. Kč
způsob financování: vlastní zdroje
info:

Výstavba vodovodní přípojky CÚ Střítež u Jihlavy (2020)

investor: ČR - GŘ cel
investiční náklad (CZK): 4 mil. Kč
způsob financování: vlastní zdroje
info:

Rekonstrukce vodovodu, Střítež u Jihlavy (2020)

investor: Obec Střítež
investiční náklad (CZK): 1,5 mil Kč
způsob financování: vlastní zdroje
info:

Kanalizace a ČOV Smrčná (2020-2022)

investor: Obec Smrčná
investiční náklad (CZK): 92 mil. Kč
způsob financování: SFŽP
info:

Splašková kanalizace Bezděčín a intenzifikace ČOV Batelov (2020-2022)

investor: Městys Batelov
investiční náklad (CZK): 46 mil. Kč
způsob financování: SFŽP
info:

Skládka TKO III. etapa, Světlá nad Sázavou (2020)

investor: Město Světlá n.S:
investiční náklad (CZK): není uvedeno
způsob financování: vlastní zdroje
info:

Rekonstrukce zimního stadionu Humpolec (2020)

investor: Město Humpolec
investiční náklad (CZK): není uvedeno
způsob financování: vlastní zdroje
info:

Kanalizace a ČOV Modlíkov (2020-2021)

investor: Obec Modlíkov
investiční náklad (CZK): 26 mil. Kč
způsob financování: OPŽP
info:

Sběrný dvůr tříděného odpadu Štoky (2020)

investor: Městys Štoky
investiční náklad (CZK): není uvedeno
způsob financování: SFŽP
info:

Rekonstrukce kanalizace, komunikací a parkovacích stání, Dobronín (2020)

investor: Obec Dobronín
investiční náklad (CZK): 25 mil Kč
způsob financování: vlastní zdroje
info:

Prodloužení vodovodu a kanalizace v ul. Za Tratí, Dobronín (2019-2020)

investor: Obec Dobronín
investiční náklad (CZK): 6 mil. Kč
způsob financování: vlastní zdroje
info:

Vodovod Hrbov (2019-2020)

investor: Obec Hrbov
investiční náklad (CZK): 24 mil. Kč
způsob financování:
info:

Havlíčkova Borová - splašková kanalizace a ČOV (2019-2021)

investor: Obec Havlíčkova Borová
investiční náklad (CZK): 80 mil. Kč
způsob financování: OPŽP
info:

Havlíčkova Borová- komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu 10 RD ul. Polní (2019-2020)

investor: Obec Havlíčkova Borová
investiční náklad (CZK): 7,8 mil Kč
způsob financování: vlastní zdroje
info:

Luka nad Jihlavou, výstavba splaškové kanalizace (2019)

investor: Městys Luka nad Jihlavou
investiční náklad (CZK): není uvedeno
způsob financování: OPŽP
info:

Přemostění vodoteče Šlapanka v Polné (2019)

investor: Město Polná
investiční náklad (CZK): 8 mil. Kč
způsob financování: vlastní zdroje
info:

Centrum sociálních služeb Žižkova, Jihlava (2018-2019)

investor: Charita
investiční náklad (CZK): 27 mil. Kč
způsob financování: IROP
info:

Přístavba administrativní budovy KSÚSV Jihlava, Kosovská 16 (2018-2019)

investor: KSÚS Vysočiny
investiční náklad (CZK): není uvedeno
způsob financování: vlastní zdroje
info:

Oprava ulice Do Boroví v Srbsku (2018)

investor: Obec Srbsko
investiční náklad (CZK): 1,5 mil. Kč
způsob financování: MMR ČR
info:

Přemostění vodoteče Šlapanka v Polné (2018-2019)

investor: Město Polná
investiční náklad (CZK): 8 mil. Kč
způsob financování: vlastní zdroje
info:

Inteligentní zastávky v Jihlavě (2018)

investor: Dopravní podnik města Jihlavy
investiční náklad (CZK): 6 mil Kč
způsob financování: IROP
info:

Rekonstrukce komunikace a inž. sítí v lokalitě "Horní Náves", Střítež (2018)

investor: Obec Strítež
investiční náklad (CZK): do 6 mil. Kč
způsob financování: vlastní zdroje
info:

Sportovní hala Světlá nad Sázavou (2018-2019)

investor: Město Světlá nad Sázavou
investiční náklad (CZK): 90 mil. Kč
způsob financování: vlastní zdroje
info:

Vodovod a kanalizace a ČOV, Jezdovice (2018 - 2019)

investor: Obec Jezdovice
investiční náklad (CZK): 43,4 mil. Kč
způsob financování: Operační program ŽP
info:

Kanalizace Přibyslav, místní část Dobrá - Keřkov (2018 - 2019)

investor: Město Přibyslav
investiční náklad (CZK): 38 mil. Kč
způsob financování: MZe ČR
info: gravitační kanalizace ve dvou místních částech s výtlaky do systému města

Obnova hřiště v Srbsku (2018)

investor: Obec Srbsko
investiční náklad (CZK): do 2 mil. Kč
způsob financování: MMR ČR
info:

Inž. sítě a komuniakce pro RD, Zhoř (2017-2018)

investor: Obec Zhoř
investiční náklad (CZK): 8 mil Kč
způsob financování: vlastní zdroje
info:

Rekonstrukce silových rozvodu v sídle OP Havlíčkův Brod (2017-2018)

investor: Úřad pro zastupování státu
investiční náklad (CZK): není uvedeno
způsob financování: ČR
info:

Světlá nad Sázavou - ubytovací objekt (2018-2021)

investor: Vězeňská služba ČR
investiční náklad (CZK): 150 mil. Kč
způsob financování: ČR
info:

Horní Dubénky - Posílení vodárenské soustavy (2017)

investor: Obec Horní Dubénky
investiční náklad (CZK): do 2,0 mil Kč
způsob financování: OPŽP
info:

ČOV Šlapanov - objekt odvodnění kalů (2017)

investor: Obec Šlapanov
investiční náklad (CZK): 2 mil Kč
způsob financování: vlastní zdroje
info:

Plynofikace lokality U Hřbitova, Dobronín (2017)

investor: Obec Dobronín
investiční náklad (CZK): 2 mil Kč
způsob financování: vlastní zdroje
info:

Prodloužení vodovodního řadu v k.ú. Střítež u Jihlavy (2017)

investor: Obec Střítež
investiční náklad (CZK): 2 mil. Kč
způsob financování: vlastní zdroje
info:

Kanalizace Častrov - Metánov (2017-2018)

investor: Obec Častrov
investiční náklad (CZK): 21 mi.l Kč
způsob financování: MZe ČR
info: odkanalizování místní části Metánov vč. předčistícího zařízení

Stavební úpravy Lemtech Precision Material (China) Co., Ltd. (2017)

investor: Lemtech Precision Material (China) Co., Ltd.
investiční náklad (CZK): 12 mil Kč
způsob financování: vlastní zdroje
info: stavební úpravy objektu "B" v areálu LCJ, Střítež

Tech. infrastruktura pro RD Pod Osivou, Přibyslav (2017)

investor: Město Přibyslav
investiční náklad (CZK): není uvedeno
způsob financování: vlastní zdroje
info: kompletní tech. infrastruktura pro obyt. soubor RD

Splašková kanalizace a ČOV Stříbrné Hory (2017-2018)

investor: Obec Stříbrné Hory
investiční náklad (CZK): 22 mil Kč
způsob financování: OPŽP
info: gravitační kanalizace a centrální ČOV

Kanalizace a ČOV Jamné (2017-2018)

investor: Obec Jamné
investiční náklad (CZK): 58 mil Kč bez DPH
způsob financování: OPŽP
info: gravitační kanalizace a centrální ČOV

Obec Brzkov - odkanalizování obce a čistírna odpadních vod (2017-2018)

investor: Obec Brzkov
investiční náklad (CZK): 25 mil. Kč
způsob financování: MZe ČR
info:

Hasičská zbrojnice v obci Dobronín (2016-2017)

investor: Obec Dobronín
investiční náklad (CZK): 10 mil. Kč
způsob financování: vlastní zdroje
info:

Technická infrastruktura pro RD Dolní Jablonná (2016-2017)

investor: Město Přibyslav
investiční náklad (CZK): není uvedeno
způsob financování: vlastní zdroje
info:

Zastávka a obratiště autobusů, Střítež (2016)

investor: Obec Střítež
investiční náklad (CZK): 3,5 mil Kč
způsob financování: vlastní zdroje
info:

Rozšíření parkovacích míst a chodník Na Bradle, Světlá n. S. (2016)

investor: Město Světlá nad Sáz.
investiční náklad (CZK): není uvedeno
způsob financování: vlastní zdroje
info:

Chodník a veřejné osvětlení ul. Smrčenská, U Boroviny, Jihlava (2016)

investor: Statutární město Jihlava
investiční náklad (CZK): není uvedeno
způsob financování:
info:

Rekonstrukce ulice U Dílen, Světlá nad Sázavou (2016)

investor: Město Světlá nad Sáz.
investiční náklad (CZK): není uvedeno
způsob financování: vlastní zdroje
info:

Parkoviště v ul. Tržiště, Přibyslav (2016)

investor: Město Přibyslav
investiční náklad (CZK): do 1,0 mil Kč
způsob financování: vlastní zdroje
info:

Polní cesty C18 Rozsochatec (2016)

investor: Státní pozemkový úřad ČR
investiční náklad (CZK): není uvedeno
způsob financování: SZIF
info:

Dětské dopravní hřiště, Přibyslav (2016)

investor: Město Přibyslav
investiční náklad (CZK): není uvedeno
způsob financování: vlastní zdroje
info:

HPC 2, VPC 12 a zasakovací příkopy Havlíčkova Borová (2016)

investor: Státní pozemkový úřad ČR
investiční náklad (CZK): 6 mil Kč
způsob financování: SZIF ČR
info:

Kanalizace a ČOV Hradešín (2016-2017-2018)

investor: Obec Hradešín
investiční náklad (CZK): 28 mil. Kč
způsob financování: MZe ČR
info:

Splašková kanalizace Libečov (2016-2017)

investor: Obec Chyňava
investiční náklad (CZK): 12 mil. Kč
způsob financování: MZe ČR
info:

Splašková kanalizace Železná (2016-2017)

investor: Obec Železná
investiční náklad (CZK): není uvedeno
způsob financování: MZe ČR
info:

Vodovod Hybrálec - Šipnov (2016)

investor: Obec Hybrálec
investiční náklad (CZK): 5,5 mil. Kč
způsob financování: Kraj Vysočina
info: vodovodní přivaděč, zasobovací řady a ATS stanice

Oprava chodníků v obci Kozlov (2016)

investor: Obec Kozlov
investiční náklad (CZK): 2 mil. Kč
způsob financování: vlastní zdroje
info: zvýšení bezpečnosti chodců

Chodník Utín (2016-2017)

investor: Město Přibyslav
investiční náklad (CZK): 2 mil. Kč
způsob financování: vlastní zdroje
info: zvýšení bezpečnosti chodců

Chodník podél silnice II/523, Hybrálec - Šipnov (2015)

investor: Obec Hybrálec
investiční náklad (CZK): 2,5 mil. Kč
způsob financování: vlastní zdroje
info: výstavba chodníku a autobus čekárny

Rekonstrukce komunikace v ulici Na Vyhlídce a Filipova, Přibyslav (2015)

investor: Město Přibyslav
investiční náklad (CZK): 7 mil. Kč
způsob financování: vlastní zdroje
info: rekonstrukce zpev. ploch v uličním prostoru

Rybník Pod Vsí – rekonstrukce k. ú. Heroltice u Jihlavy (2014-2015)

investor: Statutární město Jihlava
investiční náklad (CZK): 2,5 mil. Kč
způsob financování: vlastní zdroje
info: rekonstrukce a rozšíření rybníka

Sběrný dvůr Herálec čp. 65 (2014-2015)

investor: Obec Herálec
investiční náklad (CZK): 19 mil. Kč
způsob financování: SFŽP
info: výstavba areálu sběrného dvora

Chodník podél silnice II/150 v Okrouhlici (2014)

investor: Obec Okrouhlice
investiční náklad (CZK): 2 mil. Kč
způsob financování: vlastní zdroje
info: výstavba nových chodníků podél silnice

Komunikace ul. Buková a úprava zastávek MHD S. K. Neumanna, Jihlava (2014-2015)

investor: Statutární město Jihlava
investiční náklad (CZK): 28 mil. Kč
způsob financování: vlastní zdroje
info: výstavba nové komunikace

Manipulační plocha - překládací stanice ASMJ (2014)

investor: ASMJ s.r.o.
investiční náklad (CZK): 1,5 mil Kč
způsob financování: vlastní zdroje
info: výstavba předkládací stanice a zpev plochy pro třídění odpadu areálu ASMJ

SSZ křižovatka silnice I/38 - Tři věžičky (2014)

investor: LCJ uzavřený podílový fond.
investiční náklad (CZK): 4,5 mil. Kč
způsob financování: sdružené prostředky
info: rekonstrukce křižovatky a výstavba VO a světelné signalizace

Autobusové zastávky v Okrouhlici (2014)

investor: Obec Okrouhlice
investiční náklad (CZK): 5 mil. Kč
způsob financování: vlastní zdroje
info: výstavba nových zastávek a navazujících pěších komunikací

Rekonstrukce polních cest Bačkov (2014-2015)

investor: Státní pozemkový úřad ČR
investiční náklad (CZK): 12 mil. Kč
způsob financování: SZIF
info: rekonstrukce polních cest s novým živič. povrchem

Rekonstrukce účelové komunikace Kocourov-Možděnice (2014)

investor: Státní pozemkový úřad ČR
investiční náklad (CZK): 6 mil .Kč
způsob financování: SZIF
info: výstavba nové polní cesty s živič. povrchem

Výstavba polní cesty C4 v k.ú. Dolní Jablonná (2014)

investor: Státní pozemkový úřad ČR
investiční náklad (CZK): 3 mil .Kč
způsob financování: SZIF
info: výstavba nové polní cesty s živič. povrchem

Výstavba polních cest C6, C7 a C9 v k.ú. Dolní Jablonná (2014)

investor: Státní pozemkový úřad ČR
investiční náklad (CZK): 6 mil .Kč
způsob financování: SZIF
info: výstavba nových polních cest s živič. povrchem

Revitalizace části parku Malý Heulos (2014-2015)

investor: Statutární město Jihlava
investiční náklad (CZK): 7 mil. Kč
způsob financování: ROP
info:

Scania Jihlava (2014-2015)

investor: Scania Investment s.r.o.
investiční náklad (CZK): 38 mil. Kč
způsob financování: vlastní zdroje
info: výstavba objektu a areálu servisního centra

Sportovně relaxační centrum Český mlýn, Jihlava (2014-2015)

investor: Statutární město Jihlava
investiční náklad (CZK): 22 mil Kč
způsob financování: ROP
info: výstavba sportovního centra

Regenerace veřejných prostranství v MPR Jihlava (2014-2015)

investor: Statutární město Jihlava
investiční náklad (CZK): 12 mil. Kč
způsob financování: ROP
info: stavebmí úprava veř. prostranství v městské památkové rezervaci

Rekonstrukce komunikace 5. května, Jihlava – SO 01 Jednotná kanalizace (2014-2015)

investor: Statutární město Jihlava
investiční náklad (CZK): 6 mil .Kč
způsob financování: vlastní zdroje
info: rekonstrukce stáv. kanalizace

Rodinný park Robinson (2014-2015)

investor: Delon Mode s.r.o.
investiční náklad (CZK): 56 mil. Kč
způsob financování: ROP
info: výstavba volnočasového zábavního centra

Kanalizace a ČOV Puklice (2014-2015)

investor: Obec Puklice
investiční náklad (CZK): 74 mil. Kč
způsob financování: SFŽP
info: gravitační kanalizace a centrální ČOV

Kanalizace a ČOV Liteň (2014-2015)

investor: Městys Liteň
investiční náklad (CZK): 80 mil. Kč
způsob financování: SFŽP
info: gravitační kanalizace a centrální ČOV

Kanalizace a ČOV Kozlov (2014-2015)

investor: Obec Kozlov
investiční náklad (CZK): 32 mil Kč
způsob financování: SFŽP
info: gravitační kanalizace a centrální ČOV

Dolní Cerekev - místní část Spělov - rozšíření zdrojů pitné vody a rekonstrukce (2013-2014)

investor: Obec DolníCerekev
investiční náklad (CZK): 12 mil. Kč
způsob financování: vlastní zdroje
info: etapová rekonstrukce vodovodní sítě a výstavba vodojemu a přívodních řadů

Třešť, ul. Partlicova (2013)

investor: Město Třešť
investiční náklad (CZK): 16 mil. kč
způsob financování: vlastní zdroje
info: rekonstrukce a dostavba komunikace a inž. sítí

Třešť, Hodická II.etapa - komunikace a inženýrské sítě (2013)

investor: Město Třešť
investiční náklad (CZK): 19 mi.l Kč
způsob financování: vlastní zdroje
info: rekonstrukce komunikace a stáv. inž. sítí

Notářská kancelář, Havlíčkův Brod, Husova č.p. 2148 (2012)

investor: JUDr. Roman Bláha
investiční náklad (CZK): 12 mil. Kč
způsob financování: vlastní zdroje
info: výstavba objektu admin. služeb

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ""Zastávka"" Telč (2012)

investor: Oblastní charita Jihlava
investiční náklad (CZK): 7 mil. Kč
způsob financování: MSV ČR
info: rekonstrukce objektu sociálních služeb

Kanalizace a ČOV Pozovice, Kanalizace a ČOV Smilov (2012-2013)

investor: Městys Štoky
investiční náklad (CZK): 40 mil Kč
způsob financování: MZe ČR
info: gravitační kanalizace a centrální ČOV

Energeticky úsporná opatření - ZŠ Otokara Březiny, Demlova 34, Jihlava - pavilon (2012)

investor: Statutární město Jihlava
investiční náklad (CZK): 12 mil. Kč
způsob financování: SFŽP
info: výměna oken, zateplení ad.

Snížení energetické náročnosti školských zařízení, Jihlava: (2009)

investor: Statutární město Jihlava
investiční náklad (CZK): 7 mil. Kč
způsob financování: SFŽP
info: výměna oken, zateplení ad.

Zlepšení vzhledu obce Dušejov (2012)

investor: Obec Dušejov
investiční náklad (CZK): 6 mil. Kč
způsob financování: vlastní zdroje
info: rekonstrukce komunikací ve třech lokalitách obce

II/404 Luka nad Jihlavou - průtah (2012 - 2013)

investor: Kraj Vysočina
investiční náklad (CZK): 16 mil. kč
způsob financování: vlastní zdroje
info: kompletní rekonstrukce průtahu obcí

II/639 Dolní Cerekev - průtah (2012-2013)

investor: Kraj Vysočina
investiční náklad (CZK): 22 mil Kč
způsob financování: ROP
info: kompletní rekonstrukce průtahu obcí

II/150 H.Brod - most ev.č. 150-026 (2012-2013)

investor: Kraj Vysočina
investiční náklad (CZK): 9 mil .Kč
způsob financování: vlastní zdroje
info: rekonstrukce mostního objektu přes řeku Sázavu

Kanalizace a ČOV Ježená (2012 - 2013)

investor: Obec Ježená
investiční náklad (CZK): 22 mil Kč
způsob financování: MZe ČR
info: gravitační kanalizace a centrální ČOV

Kanalizace Šlapanov - 2.etapa (2012)

investor: Obec Šlapanov
investiční náklad (CZK): 6 mil. Kč
způsob financování: SFŽP
info: dostavba gravitační kanalizace

Rozvoj Denního a týdenního stacionáře, Jihlava (2012)

investor: Statutární město Jihlava
investiční náklad (CZK): 26 mil. Kč
způsob financování: ROP
info: rekonstrukce objektu sociálních služeb

Splašková kanalizace Batelov (2012-2013)

investor: Městys Batelov
investiční náklad (CZK): 78 mil. Kč
způsob financování: MZe ČR
info: gravitační kanalizace v obci

ZTV pro 26 RD, Okrouhlice (2012)

investor: Obec Okrouhlice
investiční náklad (CZK): 12 mil. Kč
způsob financování: vlastní zdroje
info: základní technická vybavenost pro výstavbu RD

Rekonstrukce komunikace, chodníků, kanalizace, vodovodu a VO, ul. Kollárova, Jih (2012)

investor: Statutární město Jihlava
investiční náklad (CZK): 18 mil .Kč
způsob financování: vlastní zdroje
info: kompletní rekonstrukce uličního prostoru

Plynofikace obce Chyňava (2012)

investor: Obec Chyňava
investiční náklad (CZK): 6 mil .Kč
způsob financování: SFŽP
info: STL plynovodní řady

ZOO pěti kontinentů, Jihlava (2012 - 2015)

investor: Statutární město Jihlava
investiční náklad (CZK): 138 mil Kč
způsob financování: ROP
info: postupná výstavba pěti atypických pavilonů a areálu ZOO

Plynofikace obce Železná (2012)

investor: Obec Železná
investiční náklad (CZK): 8 mil. Kč
způsob financování: SFŽP
info: STL plynovodní řady

Vodovodní systém TŘEMOLE Mořinka, Lety, Hlásná Třebáň (2011-2012)

investor: Sdružení obcí Hl. Třebáň, Mořinka, Lety
investiční náklad (CZK): 90 mil. Kč
způsob financování: MZe ČR
info: přívodní a zásobovací vod. řady, distribuční vodojem

Hlásná Třebaň - Rovina - vodovod I. etapa 1 a 2. část (2011)

investor: Obec Hlásná Třebáň
investiční náklad (CZK): 9 mil .Kč
způsob financování: MZe ČR
info: zásobovací řady vodovodu

Odkanalizování lokality Přibyslav – Dvorek, Uhry (2011)

investor: Město Přibyslav
investiční náklad (CZK): 15 mil. Kč
způsob financování: vlastní zdroje
info: tlaková kanalizace vč. domovních čerpacích šachet

Vodovod Přibyslav, místní část Dvorek-Uhry, Hřiště (2011)

investor: Město Přibyslav
investiční náklad (CZK): 9 mil. Kč
způsob financování: SFŽP
info: přívodní a zásobovací vodovodní řady

Zimní stadion Jihlava--Veřejné sportoviště pro lední sporty v ulici Tyršova, Jih ()

investor: 2011-2012
investiční náklad (CZK): 138 mil. Kč
způsob financování: ROP
info: výstavba haly pro volnočasové sportovní využití

II/350 Přibyslav - ul. Žižkova (2010)

investor: Kraj Vysočina, Město Přibyslav
investiční náklad (CZK): 22 mil. Kč
způsob financování: ROP
info: kompletní rekonstrukce komunikace a výstavba přilehlých chodníků a zpev. ploch

Hypermarket TESCO Vlašim (2010)

investor: Tesco Stories s.r.o.
investiční náklad (CZK): 45 mil. Kč
způsob financování: vlastní zdroje
info: výstavba obchodního centra a související vybavenosti

Kanalizace a ČOV Častrov (2009-2010)

investor: Obec Častrov
investiční náklad (CZK): 38 mil. Kč
způsob financování: MZe ČR
info: gravitační kanalizace a centrální ČOV

Vodovod Chlístov (2009)

investor: Obec Horní Dubénky
investiční náklad (CZK): 12 mil. Kč
způsob financování: vlastní zdroje
info: zásobovací vodovodní řady v obci

II/151, III/15113, I/38-Budeč+Štěpkov-Budkov (2009-2010)

investor: Kraj Vysočina
investiční náklad (CZK): 109 mi.l Kč
způsob financování: ROP
info: rekonstrukce povrchů a objetů na kraj. silnicích

Kanalizace a ČOV Hybrálec (2009-2010 a 2011 a 2013-2014)

investor: Obec Hybrálec
investiční náklad (CZK): 42 mil. Kč
způsob financování: SFŽP
info: etapová výstavba graviteční a tlakové kanalizace vč. centrální ČOV

Rekonstrukce objektu ul. Vrchlického 16, Jihlava (2009-2010)

investor: Statutární město Jihlava
investiční náklad (CZK): 27 mil. Kč
způsob financování: vlastní zdroje
info: kompletní rekonstrukce stávající budovy na objekt administrativních služeb

Supermarket TESCO Soběslav (2008)

investor: Tesco Stories s.r.o.
investiční náklad (CZK): 35 mil. Kč
způsob financování: vlastní zdroje
info: výstavba obchodního centra Tesco a souvusející vybavenosti

Park Gustava Mahlera Jihlava (2008-2009)

investor: Statutární město Jihlava
investiční náklad (CZK): 18 mil Kč
způsob financování: ROP
info: revitalizace území centra města, instalace uměleckých objektů a soch

Kanalizace a ČOV Dlouhá Ves (2008-2009)

investor: Pbec Dlouhá Ves
investiční náklad (CZK): 40 mil Kč
způsob financování: Mze ČR
info: výstavba tlakové kanalizace a cdentrální ČOV

Kanalizace a ČOV Horní Dubénky (2008-2009 a 2011-2013)

investor: Obec Hodní Dubénky
investiční náklad (CZK): 70 mil Kč
způsob financování: Mze ČR
info: výstavba kanalizace a ČOV ve dvou etapách

Rekonstrukce silnice II/154 Nové Hrady-Třeboň (2007-2008)

investor: Jihočeský kraj
investiční náklad (CZK): 40 mil Kč
způsob financování: vlastní zdroje
info: rekonstrukce silnice vč. mostních objektů

Zboží ÚSP (2007-2009)

investor: Kraj Vysočina
investiční náklad (CZK): 60 mil Kč
způsob financování: vlastní zdroje
info: kompletní rekonstrukce historického objektu a výstavba nového pavilonu Ústavu sociálních služeb

Rozšíření areálu Automotive Lighting, Jihlava - Pávov, etapa A,B (2007-2012)

investor: Automotive Lighting s.r.o.
investiční náklad (CZK): 130 mil. Kč
způsob financování: vlastní zdroje
info: výstavba haly vč. rozšíření inž. sítí a komunikací

Malá vodní nádrž V Chaloupkách, Mořinka

zadavatel: Obec Mořinka
způsob zadání: ZMR
termín plnění:
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): do 1 mil. Kč
způsob financování: SFŽP

Nová komunikace v obci Bzová u Hořovic, parc.č. 766/7 a 1312/84

zadavatel: obec Bzová
způsob zadání: ZMR
termín plnění:
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): do 6 mil. Kč
způsob financování: vlastní zdroje

Rekonstrukce budovy společenského sálu města Světlá nad Sázavou

zadavatel: Město Světlá nad Sázavou
způsob zadání: zjednodušené podlimitní řízení
termín plnění:
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 8 mil Kč
způsob financování: vlastní zdroje

Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD, v lokalitě

zadavatel: Obec Cejle
způsob zadání: ZMR
termín plnění:
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 6 mil Kč
způsob financování: vlastní zdroje

ZTI Na Pivovaru, Golčův Jeníkov

zadavatel: Město Golčův Jeníkov
způsob zadání: zjednodušené podlimitní řízení
termín plnění:
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 23 mil Kč
způsob financování: vlastní zdroje

Rekonstrukce MK ul.Husova včetně opravy kanalizace, Náměšť n. O.

zadavatel: Město Náměšť nad Oslavou + SVAK Tře
způsob zadání: otevřené řízení
termín plnění:
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 26,7 mil. Kč
způsob financování: vlastní zdroje

Revitalizace náměstí Světlá nad Sázavou

zadavatel: Město Světlá nad Sázavou
způsob zadání: otevřené řízení
termín plnění:
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 90 mil Kč
způsob financování: Město Větlá n.S. + VAK Havl. Brod + Kraj Vysočina

Mobilní kalová koncovka ČOV, Zhoř

zadavatel: Obec Zhoř
způsob zadání: zjednodušené podlimitní řízení
termín plnění:
druh zakázky: dodávka (nadlimitní)
předpokládaný investiční náklad (CZK): 3 mil mKč
způsob financování: SFŽP

Výpočetní technika pro ZŠ Lánecká, Ledeč nad. Sázavou

zadavatel: ZŠ Lánecká, Světlá nad Sáz.
způsob zadání: ZMR
termín plnění:
druh zakázky:
předpokládaný investiční náklad (CZK): do 1 mil Kč
způsob financování: MŠMT ČR

Chodníky podél silnice II/406, Kostelec

zadavatel: Obec Koslelec
způsob zadání: ZMR
termín plnění:
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 3 mil. Kč
způsob financování: SFDI

Cisternová automobilová stříkačka

zadavatel: Obec Šlapanov
způsob zadání: otevřené řízení
termín plnění:
druh zakázky: dodávka (nadlimitní)
předpokládaný investiční náklad (CZK): 5,5 mil. Kč
způsob financování: MMR ČR

Kouty - lokalita pro výstavbu RD

zadavatel: Obec Kouty
způsob zadání: zjednodušené podlimitní řízení
termín plnění:
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 8 mil Kč
způsob financování: vlastní zdroje

Oprava historického barokního mostu v Náměšti nad Oslavou

zadavatel: Město Námněšť n.O.
způsob zadání: zjednodušené podlimitní řízení
termín plnění:
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 16 mil. Kč
způsob financování: MK ČR a vlastní

Skládka TKO III. etapa, Světlá nad Sázavou

zadavatel: Město Světlá nad Sázavou
způsob zadání: zjednodušené podlimitní řízení
termín plnění:
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 8,4 mil Kč
způsob financování: vlastní zdroje

Kanalizace a ČOV Smrčná

zadavatel: Obec Smrčná
způsob zadání: užší řízení
termín plnění:
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 59 mil. Kč
způsob financování: SFŽP

Zvyšování bezpečnosti chodců - Mezouň, chodník CH5-CH10

zadavatel: Obec Mezouň
způsob zadání: ZMR
termín plnění:
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 3,5 mil Kč
způsob financování: IROP

Splašková kanalizace Netolice

zadavatel: Obec Lochovice
způsob zadání: užší řízení
termín plnění:
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 20 mil Kč
způsob financování: MZe ČR

Rekonstrukce kanalizace, komunikací a parkovacích stání, Dobronín

zadavatel: Obec Dobronín
způsob zadání: užší řízení
termín plnění:
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 25 mil Kč
způsob financování: vlastní zdroje

Výpočetní technika ZŠ Lánecká, ZŠ Komenského, Světlá nad Sázavou

zadavatel: Město Světlá na Sázavou
způsob zadání: ZPŘ
termín plnění:
druh zakázky: dodávky
předpokládaný investiční náklad (CZK): 2 mil. Kč
způsob financování: IROP

Nákup ICT ZŠ Lánecká, Ledeč nad Sáz

zadavatel: Základní škola Lánecká, Světlá nad
způsob zadání: uzavřená výzva
termín plnění:
druh zakázky: dodávky
předpokládaný investiční náklad (CZK): do 2 mil. Kč
způsob financování: IROP

Světlá nad Sázavou, ul. V Polích, udržovací práce

zadavatel: Město Světlá na Sázavou
způsob zadání: ZPŘ
termín plnění:
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 3 mil Kč
způsob financování: IROP

ZTV pro RD Předín

zadavatel: Obec Předín
způsob zadání: zjednodušené podlimitní řízení
termín plnění:
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 20 mil. Kč
způsob financování: vlastní zdroje

Výměna hořáků plynových kotelen, Náměšť nad Oslavou

zadavatel: Tepelné hospodářství s.r.o.
způsob zadání: zjednodušené podlimitní řízení
termín plnění:
druh zakázky: dodávky
předpokládaný investiční náklad (CZK): 3 mil. Kč
způsob financování: vlastní zdroje

Plynofikace obce Malé Přílepy

zadavatel: Obec Chyňava
způsob zadání: užší řízení
termín plnění:
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 14 mil. Kč
způsob financování: vlastní zdroje

Veřejný vodovod Hořesedly

zadavatel: Obec Hořesedly
způsob zadání: užší řízení
termín plnění:
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 34 mil. Kč
způsob financování: MZe ČR

Vodovod Brtnice - rozšíření vodních zdrojů

zadavatel: Město Brtnice
způsob zadání: zakázka malého rozsahu
termín plnění:
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 5,9 mil. Kč
způsob financování: SFŽP

Nábřežní cyklostezka část 3, Náměšť nad Oslavou

zadavatel: Město Náměšť nad Oslavou
způsob zadání: ZPŘ
termín plnění:
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 30 mil Kč
způsob financování: SFDI

ZŠ a MŠ v Srbsku, stavební úpravy, přístavba a nástavba

zadavatel: Obec Srbsko
způsob zadání: ZPŘ
termín plnění:
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): do 20 mil. Kč
způsob financování: MŠMT ČR

Přestavba stávající budovy Sokolovny v Náměšti nad Oslavou na kulturní a společensko-sportovní centr

zadavatel: Město Náměšť na. O.
způsob zadání: otevřené řízení
termín plnění:
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 60 mil. Kč
způsob financování: vlastní zdroje

Inteligentní zastávky v Jihlavě

zadavatel: Dopravní podnik města Jihlavy a.s.
způsob zadání: otevřené řízení
termín plnění:
druh zakázky: dodávky a služby
předpokládaný investiční náklad (CZK): do 7 mil. Kč
způsob financování: IROP

Centrum sociálních služeb Žižkova, Jihlava

zadavatel: Diecézní charita Brno, oblastní cha
způsob zadání: otevřené řízení
termín plnění:
druh zakázky: dodávky a služby
předpokládaný investiční náklad (CZK): do 2 mil. Kč
způsob financování: IROP

Sportovní hala Světlá nad Sázavou

zadavatel: Město Světlá nad Sázavou
způsob zadání: užší řízení
termín plnění:
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 90 mil. Kč
způsob financování: vlastní zdroje

Chodník Jezdovice

zadavatel: Obec Jezdovice
způsob zadání: uzavřená výzva
termín plnění:
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): do 6 mil. Kč
způsob financování: MMR ČR

Centrum sociálních služeb Žižkova, Jihlava

zadavatel: Diecézní charita Brno, oblastní cha
způsob zadání: zjednodušené podlimitní řízení
termín plnění:
druh zakázky: dodávky a služby
předpokládaný investiční náklad (CZK): 5 mil. Kč
způsob financování: IROP

Centrum sociálních služeb Žižkova, Jihlava

zadavatel: Diecézní charita Brno, oblastní cha
způsob zadání: zjednodušené podlimitní řízení
termín plnění:
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): do 30 mil. Kč
způsob financování: IROP

ZTV pro RD Vlkov

zadavatel: Obec Vlkov
způsob zadání: uzavřená výzva
termín plnění:
druh zakázky: služby- projektové práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): do 2 mil. Kč
způsob financování: vlastní zdroje

Chyňava - prodloužení vodovodu a kanalizace pro sportovní areál

zadavatel: Obec Chyňava
způsob zadání: ZMR
termín plnění:
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): do 6 mil Kč
způsob financování: vlastní zdroje

Kanalizace a ČOV Zhoř

zadavatel: Obec Zhoř
způsob zadání: otevřené řízení
termín plnění:
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 79 mil. Kč
způsob financování: OPŽP

Plynofikace obce Libečov

zadavatel: obce Chyňava
způsob zadání: uzavřená výzva
termín plnění:
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): do 6 mil. Kč
způsob financování: vlastní zdroje

Komunikace a inž. sítě pro RD, Zhoř

zadavatel: Obec Zhoř
způsob zadání: otevřená výzva
termín plnění:
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): do 6 mil. Kč
způsob financování: vlastní zdroje

Plynofikace lokality U Hřbitova, Dobronín

zadavatel: Obec Dobronín
způsob zadání: uzavřená výzva
termín plnění:
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): do 2,5 mil. Kč
způsob financování: vlastní zdroje

Rekonstrukce návesní vodní nádrže

zadavatel: Obec Čikov
způsob zadání: uzavřená výzva
termín plnění:
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 2,5 mil. Kč
způsob financování: MZe ČR

Nástavba části objektu ZŠ Chyňava, parc.č. 158, parc.č. 143, k.ú. Chyňava

zadavatel: Obec Chyňava
způsob zadání: uzavřená výzva
termín plnění:
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 2,5 mil. Kč
způsob financování: vlastní zdroje

ČOV Šlapanov - objekt odvodnění kalů

zadavatel: Obec Šlapanov
způsob zadání: uzavřená výzva
termín plnění:
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): do 2,5 mil. Kč
způsob financování: vlastní zdroje

Výstavba chodníku podél ul. Hájecká, Hostivice - Břve, 2. etapa

zadavatel: Město Hostivice
způsob zadání: otevřená výzva
termín plnění:
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): do 2,5 mil. Kč
způsob financování: vlastní zdroje

Revitalizace zeleně ve správním území města Brtnice

zadavatel: Městys Brtnice
způsob zadání: zjednodušené podlimitní řízení
termín plnění:
druh zakázky: služby
předpokládaný investiční náklad (CZK): 7 mil. Kč
způsob financování: OPŽP

Stavební úpravy MŠ Lánecká, Světlá n.S.

zadavatel: Město Světlá n. S.
způsob zadání: zjednodušené podlimitní řízení
termín plnění:
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 20 mil. Kč
způsob financování: IROP

Výstavba chodníku podél ul. Hájecká, Hostivice - Břve, 1. etapa

zadavatel: Město Hostivice
způsob zadání: otevřená výzva
termín plnění:
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 2,5 mil. Kč
způsob financování: vlastní zdroje

Nové vedení vodovodu Kamínek, Obrataň

zadavatel: Obec Obrataň
způsob zadání: uzavřená výzva
termín plnění:
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 2,5 mil. Kč
způsob financování: vlastní zdroje

Přípojky splaškové kanalizace, Železná

zadavatel: Obec Železná
způsob zadání: uzavřená výzva
termín plnění:
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): do 6 mil. Kč
způsob financování: vlastní zdroje

Město Brtnice, místní část Příseka - rekonstrukce dešťové kanalizace v komunikaci KSUS II/405

zadavatel: Městys Brtnice
způsob zadání: uzavřená výzva
termín plnění:
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 6 mil. Kč
způsob financování: vlastní zdroje

Příseka – komunikace k zámku MOK 5,5/30

zadavatel: Městys Brtnice
způsob zadání: uzavřená výzva
termín plnění:
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 6 mil. Kč
způsob financování: vlastní zdroje

Kanalizace Častrov - Metánov

zadavatel: Obec Častrov
způsob zadání: užší řízení
termín plnění:
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 20 mil. Kč
způsob financování: vlastní zdroje

Kanalizace a ČOV Jamné

zadavatel: Obec Jamné
způsob zadání: užší řízení
termín plnění:
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 58 mil. Kč
způsob financování: OPŽP

Výstavba chodníku podél ul. Hájecká, Hostivice - Břve

zadavatel: Město Hostivice
způsob zadání: uzavřená výzva
termín plnění:
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 2,5 mil. Kč
způsob financování: vlastní zdroje

Územní studie urbanistických celků, Humpolec

zadavatel: Město Humpolec
způsob zadání: uzavřená výzva
termín plnění: 2016-05-00
druh zakázky: služby
předpokládaný investiční náklad (CZK): 1.98 mil. Kč
způsob financování: IROP

Depozitář a konzervační pracoviště NÚLK, Strážnice

zadavatel: Národní ústav lidové kultury
způsob zadání: zjednodušené podlimitní řízení
termín plnění: 2016-05-00
druh zakázky: služby
předpokládaný investiční náklad (CZK): 2,5 mil. Kč
způsob financování: NÚLK Strážnice

Splašková kanalizace v obci Libečov

zadavatel: Obec Chyňava
způsob zadání: otevřené řízení
termín plnění: 2016-05-00
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 15 mil. Kč
způsob financování: Mze ČR

Novostavba 2. areálu mateřeské školy v Hostivici

zadavatel: Město Hostivice
způsob zadání: otevřené řízení
termín plnění: 2015-12-15
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 29 mil. Kč
způsob financování: MŠMT ČR

Modernizace ZŠ Dolní Cerekev - vybavení konvektomatem

zadavatel: Obec Dolní Cerekev
způsob zadání: zakázka malého rozsahu
termín plnění: 2015-12-15
druh zakázky: dodávka
předpokládaný investiční náklad (CZK): 1,7 mil. Kč
způsob financování: vlastní zdroje

Sklad a transfusní stanice – bourací práce, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

zadavatel: Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešo
způsob zadání: uzavřená výzva
termín plnění: 2016-12-30
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 6 mil. Kč
způsob financování: Střekočeský kraj

Výstavba základní školy a mateřské školy v Jamném, etapa

zadavatel: Obec Jamné
způsob zadání: otevřené řízení
termín plnění: 2015-11-30
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 24 mil. Kč
způsob financování: vlastní zdroje

B.j. 13 PB - KODUS Velký Beranov

zadavatel: Obec Valký Beranov
způsob zadání: otevřené řízení
termín plnění: 2016-11-30
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 12,6 mil. Kč
způsob financování: MMR ČR

Senec u Rakovníka, splašková kanalizace

zadavatel: Obec Senec u Rakovníka
způsob zadání: otevřené řízení
termín plnění: 2015-09-15
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 34 mil. Kč
způsob financování: MZe ČR

Oprava veřejného vodovodu Dolní Cerekev - Spělov

zadavatel: Obec Dolní Cerekev
způsob zadání: zakázka malého rozsahu
termín plnění: 2015-11-30
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 1,5 mil Kč
způsob financování: vlastní zdroje

Stavební úpravy, přístavba stávajících objektů a změna jejich využití na MŠ Zbuzany

zadavatel: Obec Zbuzany
způsob zadání: zjednodušené podlimitní řízení
termín plnění: 2015-09-30
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 8,3 mil. Kč
způsob financování: MŠMT ČR

Dodávka zemědělských strojů

zadavatel: Jaroslav Bastl
způsob zadání: uzavřená výzva
termín plnění: 2015-05-15
druh zakázky: dodávka
předpokládaný investiční náklad (CZK): do 1,0 mil Kč
způsob financování: SZIF

Dolní Cerekev - místní část Spělov - rozšíření zdrojů pitné vody a rekonstrukce veřejného vodovodu

zadavatel: Obec Dolní Cerekev
způsob zadání: zakázka malého rozsahu
termín plnění: 2013-12-19
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): do 6 mil Kč
způsob financování: Kraj Vysočina

Veřejný vodovod Srbsko

zadavatel: Obec Srbsko
způsob zadání: otevřené řízení
termín plnění: 2015-02-09
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 27 mil Kč
způsob financování: MZe ČR

Stavba VDJ Hladov

zadavatel: Obec Hladov
způsob zadání: zakázka malého rozsahu
termín plnění: 2015-01-15
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): do 6,0 mil Kč
způsob financování: Kraj Vysočina

Vodovod Hybrálec - Šipnov

zadavatel: Obec Hybrálec
způsob zadání: zakázka malého rozsahu
termín plnění: 2014-12-12
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 4,7 mil Kč
způsob financování: Kraj Vysočina

Rekonstrukce budovy technických služeb ve Zbuzanech

zadavatel: Obec Zbuzany
způsob zadání: zakázka malého rozsahu
termín plnění: 2014-11-20
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 6 mil. Kč
způsob financování: vlastní zdroje

Pořízení zametacího vozu k zabezpečení údržby komunikací, Krucemburk

zadavatel: Obec Krucemburk
způsob zadání: zjednodušené podlimitní řízení
termín plnění: 2014-10-30
druh zakázky: dodávka
předpokládaný investiční náklad (CZK): 1,5 mil Kč
způsob financování: SFŽP

Komunikace „Na Sadech“ a „Pod Kaštany“ ve Zbuzanech

zadavatel: Obec Zbuzany
způsob zadání: otevřené řízení
termín plnění: 2014-10-30
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 37 mil. Kč
způsob financování: ROP Střední Čechy

Plynofikace obce Lhotka

zadavatel: Obec Chyňava
způsob zadání: zakázka malého rozsahu
termín plnění: 2014-07-30
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 1,5 mil Kč
způsob financování: vlastní zdroje

Dešťová kanalizace - řad H, Hybrálec

zadavatel: Obec Hybrálec
způsob zadání: zakázka malého rozsahu
termín plnění: 2014-07-30
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 1,4 mil Kč
způsob financování: vlastní zdroje

Oprava MK ul. Chmeleckého, Tetín

zadavatel: Obec Tetín
způsob zadání: zakázka malého rozsahu
termín plnění: 2014-07-30
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 1,4 mil Kč
způsob financování: vlastní zdroje

Zateplení objektu OÚ Okrouhlice

zadavatel: Obec Okrouhlice
způsob zadání: zakázka malého rozsahu
termín plnění: 2014-07-30
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 3,7 mil. Kč
způsob financování: SFŽP

Rekonstrukce povrchu komunikace vč. chodníků v ulici Tyršova, Hostivice

zadavatel: město Hostivice
způsob zadání: zakázka malého rozsahu
termín plnění: 2014-04-30
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 6 mil. Kč
způsob financování: vlastní zdroje

Stavební úpravy bytových domů - izolace spodní stavby k.ú. Okrouhlice parc. č. st.152 a st. 153

zadavatel: Obec Okrouhlice
způsob zadání: zakázka malého rozsahu
termín plnění: 2014-04-30
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 2 mil. Kč
způsob financování: vlastní zdroje

Přístavba úřadu městyse Krucemburk

zadavatel: Městys Krucemburk
způsob zadání: zakázka malého rozsahu
termín plnění:
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 4,9 mil. Kč
způsob financování: vlastní zdroje

Rekonstrukce hlavního přívodu pitné do obce Věžnička včetně VDJ

zadavatel: Obec Věžnička
způsob zadání: zakázka malého rozsahu
termín plnění:
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 3 mil. Kč
způsob financování: Kraj Vysočina

ZOO pěti kontinentů, Jihlava - pavilon Asie, venkovní voliéra

zadavatel: Statutární město Jihlava
způsob zadání: otevřené řízení
termín plnění:
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 5 mil Kč
způsob financování: ROP Jihovýchod

Autobusové zastávky v Okrouhlici

zadavatel: Obec Okrouhlice
způsob zadání: zjednodušené podlimitní řízení
termín plnění: 2014-04-30
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 6 mil. Kč
způsob financování: vlastní zdroje

Cyklostezka Světlá nad Sázavou - Smrčná, III.etapa

zadavatel: Město Světlá n. S.
způsob zadání: otevřené
termín plnění: 2013-11-30
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 7,5 mil. Kč
způsob financování: ROP Jihovýchod

Kanalizace a ČOV Liteň

zadavatel: Městys Liteň
způsob zadání: Otevřené řízení
termín plnění: 2014-04-30
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 75 mil. Kč
způsob financování: SFŽP

Rekonstrukce učeben jazyků a fyziky Základní škola Světlá nad Sázavou, Lánecká 699

zadavatel: Město Světlá n. S.
způsob zadání: zjednodušené podlimitní řízení
termín plnění: 2013-11-30
druh zakázky: dodávky
předpokládaný investiční náklad (CZK): 1,6 mil Kč
způsob financování: ROP Jihovýchod

KULTURNÍ CENTRUM - stavební úpravy, Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy č.p. 986, č.p. 217, č.p

zadavatel: Město Světlá n. S.
způsob zadání: zjednodušené podlimitní řízení
termín plnění: 2013-11-30
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 3,95 mil Kč
způsob financování: vlastní zdroje

SSZ křižovatka silnice I/38 - Tři věžičky

zadavatel: LCJ Invest, uzavřený invest. fond
způsob zadání: zjednodušené podlimitní řízení
termín plnění: 2013-01-30
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 10 mil Kč
způsob financování: sdružené prostředky (Kraj Vysočina, SM Jihlava, obec Střítež, LCJ)

Dodávka jídel pro Denní a týdenní stacionář v Jihlavě

zadavatel: Denní a týdenní stacionář v Jihlavě
způsob zadání: Otevřené řízení
termín plnění: 2013-11-30
druh zakázky: služby
předpokládaný investiční náklad (CZK): 5 mil. Kč
způsob financování: vlastní zdroje

Rodinný park Robinson

zadavatel: DELON mode spol. s r.o.
způsob zadání: Otevřené řízení
termín plnění: 2014-01-30
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 53 mil Kč
způsob financování: ROP Jihovýchod

Chodník a cyklostezka - průmyslový park, Jihlava (1. část)

zadavatel: Statutární město Jihlava
způsob zadání: zjednodušené podlimitní řízení
termín plnění:
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 3,5 mil Kč
způsob financování: SFDI

Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy

zadavatel: Statutární město Jihlava
způsob zadání: užší řízení
termín plnění: 2014-04-30
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 260 mil Kč
způsob financování: SFŽP

Energeticky úsporná opatření - ZŠ Jihlava, Demlova 32, Jihlava – pavilon B2

zadavatel: Statutární město Jihlava
způsob zadání: zjednodušené podlimitní řízení
termín plnění:
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 9,7 mil Kč
způsob financování: vlastní zdroje

Dostavba základní školy a mateřské školy v Jamném - etapa "A"

zadavatel: Obec Jamné
způsob zadání: zjednodušené podlimitní řízení
termín plnění:
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 5 mil. Kč
způsob financování: vlastní zdroje

Protipovodňová opatření Svazku obcí Podoubraví

zadavatel: Svazek obcí Podoubraví
způsob zadání: otevřené
termín plnění:
druh zakázky: služby
předpokládaný investiční náklad (CZK): 11 mil.Kč
způsob financování: SFŽP

Pěstební a těžební práce v lesních porostech

zadavatel: Technické služby Havl. Brod
způsob zadání: otevřené řízení
termín plnění: 2015-12-31
druh zakázky: podlimitní
předpokládaný investiční náklad (CZK): 10 mil Kč
způsob financování: vlastní zdroje

Dostavba kanalizace Hybrálec

zadavatel: Obec Hybrálec
způsob zadání: výzva vybraným uchazečům
termín plnění: 2014-04-30
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 9,5 mil. Kč
způsob financování: vlastní zdroje

Instalace úsporných LED svítidel a správa a údržba VO v obci Lety u Dobřichovic

zadavatel: Lety u Dobřichovic
způsob zadání: otevřené
termín plnění: 2012-12-31
druh zakázky: služby
předpokládaný investiční náklad (CZK): 3500000
způsob financování: vlastní zdroje

Odkanalizování Zborné

zadavatel: Statutární město Jihlava
způsob zadání: otevřené
termín plnění: 2012-12-31
druh zakázky: služby
předpokládaný investiční náklad (CZK): 700.000 Kč bez DPH
způsob financování: vlastní zdroje

Nákup technické soli

zadavatel: Technické služby Havlíčkův Brod
způsob zadání: výzva vybraným uchazečům
termín plnění:
druh zakázky: dodávky
předpokládaný investiční náklad (CZK): 2,7 mil Kč
způsob financování: vlastní zdroje

Oprava MK Politických vězňů, Tetín

zadavatel: Obec Tetín
způsob zadání: výzva třem uchazečům
termín plnění:
druh zakázky: podlimitní
předpokládaný investiční náklad (CZK): 2 mil Kč.
způsob financování: vlastní zdroje

Cyklostezka Světlá nad Sázavou – Smrčná, I. a II. etapa

zadavatel: Město Světlá nad Sázavou
způsob zadání: otevřené řízení
termín plnění: 2012-12-15
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK):
způsob financování: SFDI

Cyklostezka R03 – Staré Hory – Romana Havelky, Jihlava

zadavatel: Statutární město Jihlava
způsob zadání:
termín plnění:
druh zakázky:
předpokládaný investiční náklad (CZK):
způsob financování:

Energeticky úsporná opatření - ZŠ Otokara Březiny, Demlova 34, Jihlava - pavilon B1

zadavatel: Statutární město Jihlava
způsob zadání:
termín plnění:
druh zakázky:
předpokládaný investiční náklad (CZK):
způsob financování:

Oprava střechy Kulturního domu, Tetín

zadavatel: Obec Tetín
způsob zadání: výzva třem uchazečům
termín plnění: 2013-10-31
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): do 1 mil. Kč
způsob financování: vlastní zdroje

Kanalizace a ČOV Ježená

zadavatel: Obec Ježená
způsob zadání: zjednodušené podlimitní řízení
termín plnění:
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 20 mil. Kč
způsob financování: MZe ČR

Hlásná Třebáň - Rovina - vodovod I. etapa - 2. část

zadavatel: Obec Hlásná Třebáň
způsob zadání: výzva pěti uchazečům
termín plnění: 2012-12-15
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK):
způsob financování: MZe ČR

Vodovod Skuhrov

zadavatel: Obec Skuhrov - sektový zadavatel
způsob zadání: výzva třem uchazečům
termín plnění: 2013-10-31
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK):
způsob financování: předpoklad MZe ČR

Splašková kanalizace Batelov

zadavatel: Městys Batelov
způsob zadání: užší řízení
termín plnění:
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): do 72 mil. Kč
způsob financování:

Průmyslová zóna Světlá nad Sázavou, základní technická vybavenost

zadavatel: Město Světlá nad Sázavou
způsob zadání: otevřené řízení
termín plnění: 2012-12-15
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 34 mil. Kč
způsob financování: MF ČR, Kraj Vysočina, Město Světlá nad Sázavou

Rozvoj Denního a týdenního stacionáře, Jihlava

zadavatel: Statutární město Jihlava
způsob zadání: otevřené řízení
termín plnění: 2013-03-30
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 15 mil. Kč
způsob financování: ROP Jihovýchod

Modernizace lesní cesty dopravní sítě LC Lísek

zadavatel: FOWA Batelov s.r.o.
způsob zadání: výzva pěti uchazečům - zakázka malého rozsahu
termín plnění: 2012-12-15
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): do 6 mil. Kč
způsob financování: SZIF

Kanalizace Šlapanov - 2. etapa

zadavatel: Obec Šlapanov
způsob zadání: zjednodušené podlimitní řízení
termín plnění: 2015-12-20
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 10 mil. Kč
způsob financování: SFŽP

Vodovod Bykoš (dostavba)

zadavatel: Obec Bykoš
způsob zadání: výzva pěti uchazečům
termín plnění:
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 3 mil. Kč
způsob financování: MZe ČR

Retenční nádrž Výskytná u Jihlavy

zadavatel: Ing. Marek, Výskytná u Jihlavy
způsob zadání: výzva pěti uchazečům -
termín plnění:
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 9 mil. Kč
způsob financování: SZIF, vlastní zdroje

Věžnice, rekonstrukce veřejných prostranství

zadavatel: Obec Věžnice
způsob zadání: výzva pěti uchazečům
termín plnění:
druh zakázky:
předpokládaný investiční náklad (CZK): do 5,0 mil Kč
způsob financování: PRV

Stáj pro ustájení skotu, Suchomasty, p.č. 722/1

zadavatel: Jiří Štěpán
způsob zadání: výzva třem uchazečům
termín plnění: 2012-12-15
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 1,5 mil Kč
způsob financování: SZIF

IS pro RD Studenec, SO komunikace

zadavatel: Obec Studenec
způsob zadání: výzva pěti uchazečům
termín plnění:
druh zakázky:
předpokládaný investiční náklad (CZK):
způsob financování:

Modernizace úseku komunikace II/408 u Jemnice

zadavatel: Vysočina
způsob zadání:
termín plnění:
druh zakázky:
předpokládaný investiční náklad (CZK):
způsob financování:

Silnice III/03719, III/03720 Dolní Radslavice – opěrné zdi

zadavatel: Vysočina
způsob zadání:
termín plnění:
druh zakázky:
předpokládaný investiční náklad (CZK):
způsob financování:

Rekonstrukce komunikace, chodníků, kanalizace, vodovodu a VO, ul. Kollárova, Jihlava

zadavatel: Statutární město Jihlava
způsob zadání:
termín plnění:
druh zakázky:
předpokládaný investiční náklad (CZK):
způsob financování:

TI pro 15 RD Světlá nad Sázavou

zadavatel: Město Světlá nad Sázavou
způsob zadání: zjednodušené podlimitní řízení
termín plnění: 2012-12-15
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 18,1 mil. Kč
způsob financování: MMR ČR, vlastní

Rekonstrukce zázemí fotbalového stadionu, Světlá na Sázavou

zadavatel: Fotbalový klub Bohemia Světlá nad S
způsob zadání: zjednodušené podlimitní řízení
termín plnění: 2011-11-30
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 16,3 mil Kč
způsob financování: MŠMT ČR, vlastní

Obnova izolační zeleně na pozemku p.č. 1203/5, 398/1, 1307/1, 1307/4, 1363 v k.ú. Hostivice

zadavatel: Město Hostivice
způsob zadání: zakázka malého rozsahu - výzva třem uchazečům
termín plnění: 2011-06-30
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): do 6,0 mil Kč
způsob financování: Stř. kraj, vlastní

Odkanalizování lokality Přibyslav - místní část Dvorek, Uhry

zadavatel: Město Přibyslav
způsob zadání: dle §38 zákona č. 137/2006 Sb.
termín plnění: 2012-06-30
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): do 15,0 mil. Kč
způsob financování: vlastní (po částech)

II/410 Jemnice-Menhartice a Menhartice - hr.kraje

zadavatel: Vysočina
způsob zadání:
termín plnění:
druh zakázky: otevřené podlimitní
předpokládaný investiční náklad (CZK): 2,000.000,-
způsob financování: ROP

II/360 Štěpánovice - Výčapy, II/360 Výčapy - Slavice, II/360 Slavice - Střítež

zadavatel: Vysočina
způsob zadání:
termín plnění:
druh zakázky: otevřené podlimitní
předpokládaný investiční náklad (CZK): 2,850.000,-
způsob financování: ROP

Vodovod Přibyslav, místní část Dvorek-Uhry, místní část Hřiště

zadavatel: Město Přibyslav
způsob zadání: otevřené řízení zveřejněné v ISVZ
termín plnění: 2011-12-12
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 20 mil. Kč
způsob financování: SFŽP

Kanalizace a ČOV Horní Dubénky - 2. stavba - Kanalizace

zadavatel: Obec Horní Dubenky
způsob zadání: výzva vybraným uchazečům
termín plnění: 2012-10-30
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 20 mil. Kč
způsob financování: MZe ČR

Regenerace veřejných prostranství v části města Jihlava - Pávov

zadavatel: Statutární Město Jihlava
způsob zadání: otevřené zavřejněné v ISVZ
termín plnění:
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK):
způsob financování: spolufinacování SFŽP

II/602 hranice kraje – Pelhřimov, 7. stavba

zadavatel: Vysočina
způsob zadání: výzva vybraným uchazečům
termín plnění:
druh zakázky: služby
předpokládaný investiční náklad (CZK): 1,850 mil. Kč
způsob financování: ROP Jihovýchod

II/361 Příštpo - most 361-003 a 361-004

zadavatel: Vysočina
způsob zadání: výzva vybraným uchazečům
termín plnění:
druh zakázky: služby
předpokládaný investiční náklad (CZK): 0,6 mil. Kč
způsob financování: ROP Jihovýchod

Kanalizace Nouzov III - 2. etapa, Hostivice

zadavatel: Město Hostivice
způsob zadání: výzva čtyřem uchazečúm
termín plnění:
druh zakázky:
předpokládaný investiční náklad (CZK): 5,5 mil. Kč
způsob financování: Stř.kraj, vlastní

Rozšíření mateřské školky, Litovická 107, Hostivice

zadavatel: Město Hostivice
způsob zadání: zjednodušené řízení
termín plnění: 2011-10-01
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 11 mil. Kč
způsob financování: ROP

Vodovodní systém TŘEMOLE Mořinka, Lety, Hlásná Třebáň

zadavatel: DSO TřeMoLe
způsob zadání: užší řízení
termín plnění:
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK):
způsob financování:

Centrum excelence Telč

zadavatel: Ústav teoretické a aplikované mecha
způsob zadání: zakázka malého rozsahu
termín plnění: 2012-11-01
druh zakázky: služby
předpokládaný investiční náklad (CZK): 1,4 mil Kč
způsob financování:

II/402 Třešť - křiž. s I/38

zadavatel: Vysočina
způsob zadání: otevřené řízení
termín plnění:
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 39 550 000.- Kč
způsob financování:

II/392 Velké Meziříčí-Tasov

zadavatel: Vysočina
způsob zadání: otevřené řízení
termín plnění:
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 68 820 000,- Kč
způsob financování:

Plynofikace obce Železná

zadavatel: Obec Železná
způsob zadání: výzva vybraným uchazečům
termín plnění: 2011-04-30
druh zakázky: podlimitní
předpokládaný investiční náklad (CZK): 12 mil. Kč
způsob financování: SFŽP

II/344 Dolní Krupá

zadavatel: Vysočina
způsob zadání: otevřené řízení
termín plnění:
druh zakázky: podlimitní
předpokládaný investiční náklad (CZK): 21,5 mil. Kč
způsob financování: ROP Jihovýchod

Zimní stadion Jihlava- rekonstrukce - vedlejší hala zimního stadionu

zadavatel: Statutární město Jihlava
způsob zadání: užší řízení
termín plnění:
druh zakázky: nadlimitní
předpokládaný investiční náklad (CZK): 199 mil Kč
způsob financování: ROP Jihovýchod

Snížení energetické náročnosti ZŠ Rošického, Jihlava

zadavatel: Statutární město Jihlava
způsob zadání:
termín plnění:
druh zakázky:
předpokládaný investiční náklad (CZK):
způsob financování:

III/03810 Hesov most ev.č. 03810-006,007,008

zadavatel: Vysočina
způsob zadání: otevřené řízení
termín plnění:
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): do 60 mil. Kč
způsob financování: ROP Jihovýchod

Novostava objektu na parc.č. 55/1, k.ú. Podbrdy

zadavatel: Obec Podbrdy
způsob zadání: výzva vybraným uchazečům
termín plnění:
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): do 2 mil. Kč
způsob financování: s podporou Středočeského kraje

Veřejný vodovod pro obec Srbsko - 1. etapa

zadavatel: Obec Srbsko
způsob zadání: zjednodušené podlimitní řízení
termín plnění: 2011-05-30
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): do 20 mil. Kč bez DP
způsob financování: vlastní zdroje a dotace MZe

Rekonstrukce a rozvoj Základní umělecké školy Jihlava Masarykovo nám. č. 15 a 16, Jihlava

zadavatel: Statutární město Jihlava
způsob zadání: otevřené řízení
termín plnění: 2010-02-01
druh zakázky: služby
předpokládaný investiční náklad (CZK): do 3 mil. Kč
způsob financování: vlastní zdroje

Kanalizace v obci Hostivice - II. etapa a III. etapa - 1. část

zadavatel: Město Hostivice
způsob zadání: zakázka malého rozsahu
termín plnění: 2010-07-31
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): do 6 mil. Kč
způsob financování: spolufinancování z vlastních zdrojů

III/03811 Havlíčkův Brod - most ev. č. 03811-1

zadavatel: Vysočina
způsob zadání: zjednodušené podlimitní řízení
termín plnění:
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): do 20 mil. Kč
způsob financování: vlastní zdroje

Rekonstrukce a dostavba chodníku při komunikaci II/115, Lety u Dobřichovic

zadavatel: Obec Lety
způsob zadání: zjednodušené podlimitní řízení
termín plnění: 2010-12-31
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 13,8
způsob financování: SFDI

ZOO pěti kontinetů, Jihlava

zadavatel: Statutární město Jihlava
způsob zadání: otevřené řízení
termín plnění: 2011-07-31
druh zakázky: služby
předpokládaný investiční náklad (CZK): 3,5 mil Kč bez DPH
způsob financování: vlastní zdroje

Vodovod Chlístov

zadavatel: Obec Okrouhlice
způsob zadání: zjednodušené podlimitní řízení
termín plnění: 2011-05-30
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 12,3 mil. Kč bez DPH
způsob financování: Vysočina, MZe ČR, vlastní

Plynofikace obce Železná -přívodní STL plynovod D 160 Vráž-Železná

zadavatel: Obec Železná
způsob zadání: zjednodušené podlimitní řízení
termín plnění: 2010-06-30
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 11 mil. Kč
způsob financování: dotace MF ČR

Senec u Rakovníka, splašková kanalizace

zadavatel: Obec Senec
způsob zadání: zjednodušené podlimitní řízení
termín plnění: 2011-11-30
druh zakázky: podlimitní
předpokládaný investiční náklad (CZK): do 20 mil. Kč
způsob financování: kombinované

III/03811 Havlíčkův Brod most ev. č. 03811-1

zadavatel: Vysočna
způsob zadání: zjednodušené podlimitní řízení
termín plnění:
druh zakázky: podlimitní
předpokládaný investiční náklad (CZK): 14 mil. Kč
způsob financování:

Kanalizace a ČOV Hybrálec

zadavatel: Obec Hybrálec
způsob zadání: otevřené řízení
termín plnění: 2010-12-31
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 21 mil. Kč
způsob financování: OPŽP

II/152 Jaroměřice - Hrotovice

zadavatel: Vysočina
způsob zadání: otevřené řízení
termín plnění:
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 67000000
způsob financování: vlastní zdroje

Rekonstrukce komunikací v ulicích Gen. Luži, Lesnická, Příkopy a Ronovská v Přibyslavi

zadavatel: Město Přibyslav
způsob zadání: zjednodušené podlimitní řízení
termín plnění: 2009-12-31
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 15 mil. Kč bez DPH
způsob financování: z vlastních zdrojů

Rekonstrukce komunikací v ulicích Pecháčkova a Dr. Půži v Přibyslavi

zadavatel: Město Přibyslav
způsob zadání: zjednodušené podlimitní řízení
termín plnění: 2008-10-31
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 14 mil. Kč bez DPH
způsob financování: z vlasních zdrojů

II/351 od II/602 - Třebíč

zadavatel: Vysočina
způsob zadání: otevřené řízení
termín plnění: 2009-09-30
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK):
způsob financování: ROP Jihovýchod

II/151, III/15113 od I/38 - Budeč + Štěpkov - Budkov

zadavatel: Vysočina
způsob zadání: otevřené řízení
termín plnění: 2009-09-30
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK):
způsob financování: ROP Jihovýchod

II/410 od I/23 - Želetava

zadavatel: Vysočina
způsob zadání: otevřené řízení
termín plnění: 2009-09-30
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK):
způsob financování: ROP Jihovýchod

II/133 Horní Cerekev - kř. II/602

zadavatel: Vysočina
způsob zadání: otevřené řízení
termín plnění: 2009-09-30
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK):
způsob financování: ROP Jihovýchod

Rekonstrukce objektu ul. Vrchlického 16, Jihlava

zadavatel: Statutární město Jihlava
způsob zadání: otevřené řízení
termín plnění: 2009-11-30
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 39,7 mil Kč
způsob financování: vlastní zdroje

Rekonstrukce ulice Šubrtova, Havlíčkův Brod

zadavatel: Město Havlíčkův Brod
způsob zadání: zjednodušené podlimitní - výzva pěti uchazečům
termín plnění:
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 14,5 mil. Kč
způsob financování: z vlastních zdrojů

Zvýšení úrovně občanské vybavenosti - TJ Sokol Habry Venkovní víceúčelové hřiště Habry

zadavatel: TJ Sokol Habry
způsob zadání: otevřené řízení
termín plnění: 2010-06-30
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 10 mil. Kč
způsob financování: ROP Jihovýchod

Oprava parkoviště u hřiště, Věžnice

zadavatel: Obec Věžnice
způsob zadání: výzva vybraným uchazečům
termín plnění: 2009-05-30
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 1,5 mil Kč
způsob financování: vladstní zdroje

Oprava chodníků Káraný

zadavatel: Obec Káraný
způsob zadání: výzva vybraným uchazečům
termín plnění: 2009-09-30
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 4,5 mil Kč
způsob financování: vlastní zdroje

Kanalizace Srbsko - II. etapa

zadavatel: Obec Srbsko
způsob zadání: zakázka malého rozsahu
termín plnění: 2009-12-31
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK):
způsob financování: s podporou Středočeského kraje

Zlepšení technické infrastruktury obce Dlouhá Ves, oprava propustků

zadavatel: Obec Dlouhá Ves
způsob zadání: zjednodušené podlimitní řízení
termín plnění: 2009-12-01
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 2 000 000
způsob financování: z veřejných zdrojů

HTÚ, kanalizace a vodovod pro 51 RD, Tmaň

zadavatel: Obec Tmaň
způsob zadání: zjednodušené podlimitní řízení
termín plnění:
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 8 mil. Kč
způsob financování: vlastní zdroje

Park Gustava Mahlera Jihlava

zadavatel: Statutární mšsto Jihlava
způsob zadání: otevřené podlimitní řízení
termín plnění: 2010-12-31
druh zakázky:
předpokládaný investiční náklad (CZK): 29 mil. Kč
způsob financování:

II/360 Štěpánovice - Vacenovice

zadavatel: kraj Vysočina
způsob zadání: otevřené řízení
termín plnění:
druh zakázky: stavební práce
předpokládaný investiční náklad (CZK): 40 700 000 Kč
způsob financování:

Kanalizace a ČOV Dlouhá Ves

zadavatel: Obec Dlouhá Ves
způsob zadání: spolupráce na otevřeném podlimitním řízení
termín plnění: 2008-09-30
druh zakázky:
předpokládaný investiční náklad (CZK): 29 mil. Kč
způsob financování: dotace

Posílení a obnova vodovodu Tetín, přivaděč Beroun - Tetín

zadavatel: Obec Tetín
způsob zadání: zjednodušené podlimitní řízení
termín plnění: 2009-12-31
druh zakázky:
předpokládaný investiční náklad (CZK): 10 mil. Kč
způsob financování:

Rekonstrukce komunikací ve čtvrti básníků II, Přibyslav

zadavatel: Město Přibyslav
způsob zadání: zjednodušené podlimitní řízení
termín plnění: 2008-12-31
druh zakázky:
předpokládaný investiční náklad (CZK): 14 mil. Kč
způsob financování:

Oprava povrchu komunikace, Věžnice

zadavatel: Obec Věžnice
způsob zadání: zjednodušené podlimitní řízení
termín plnění: 2008-12-31
druh zakázky:
předpokládaný investiční náklad (CZK): 5 mil. Kč
způsob financování:

Vybudování nové kanalizace a rekonstrukce opevnění koryta vodoteče Šlapanka v ob

zadavatel: Obec Věžnice
způsob zadání: zjednodušené podlimitní řízení
termín plnění: 2008-12-31
druh zakázky:
předpokládaný investiční náklad (CZK): 5 mil. Kč
způsob financování:

Rekonstrukce komunikací ve čtvrti básníků - I. etapa, Přibyslav

zadavatel: Město Přibyslav
způsob zadání: zjednodušené podlimitní řízení
termín plnění: 2008-12-31
druh zakázky:
předpokládaný investiční náklad (CZK): 20 mil. Kč
způsob financování:

II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba

zadavatel: Kraj Vysočina
způsob zadání: otevřené podlimitní řízení
termín plnění: 2008-12-31
druh zakázky:
předpokládaný investiční náklad (CZK): 120 mil. Kč
způsob financování:

Společný projekt nakládání s odpady v oblasti Horní Posázaví, Příbyslav

zadavatel: Město Přibyslav
způsob zadání: zjednodušené podlimitní řízení
termín plnění:
druh zakázky:
předpokládaný investiční náklad (CZK): 15 mil. Kč
způsob financování:

II/399 Stropešín - most ev.č. 399-002

zadavatel: Kraj Vysočina
způsob zadání: otevřené podlimitní řízení
termín plnění: 2008-12-31
druh zakázky:
předpokládaný investiční náklad (CZK): 50 mil. Kč
způsob financování:

Kanalizace a ČOV Střítež (okr. Jihlava)

Kanalizace a ČOV Dlouhá Brtnice (okr. Jihlava)

Dostavba areálu Scania Jihlava (okr. Jihlava)

Inž. sítě a komunikace Boží Muka IV. etapa, Chotěboř ((okr. Havl. Brod))

Inž. sítě a komunikace "Na stráni" Dlouhá Ves (okr. Havlíčkův Brod)

Inž. sítě a komunikace Mladoňovice (okr. Třebíč)

Inž. sítě a komunikace Cejle (okr. Jihlava)

Inž. sítě a komunikace Srbsko (okr. Beroun)

Inž. sítě a komunikace Železná (okr. Beroun)

Kanalizace a ČOV Modlíkov (okr. Havl. Brod)

Splašková kanalizace a vodovod v ul. Havířská, ul. V Chaloupkách, Loděnice (okr. Beroun)

III/34821 Polná - ul. Varhánkova (okr. Jihlava)

Silnice II/379 Velká Bíteš - severozápadní obchvat (okr. Žďár n. S.)

Kanalizace a ČOV Klučov (okr. Třebíč)

Kanalizace a ČOV Kouty (okr. Třebíč)

IS a komunikace pro RD, Bzová (okr. Beroun)

Vodovod Mikulovice (okr. Třebíč)

Inž. sítě a komunikace pro RD (okr. Beroun)

Komunikace a inž. sítí pro RD, Zhoř (okr. Jihlava)

ZTV pro RD "za nádražím", Liteň (Liteň, okr. Beroun)

IS a komunikace pro RD "Za Dvorem", Karlštejn (okr. Beroun)

IS a komunikace pro RD "Na Františku I" - I. etapa, Jihlava (Jihlava)

Petrovice - Chyška - výměna přívodního řadu z VDJ (okr. Havl. Brod)

Revitalizace náměstí Míru, Batelov (Městys Batelov)

Revitalizace sídlišť na území města Jihlavy - Královský Vršek, II. část (Jihlava)

IS a komunikace pro OS Klafar III-část C1 (Žďár nad Sázavou)

II/348 křiž. III/34823 Arnolec - křiž. II/602 (Kraj Vysočina)

III/35429 Zahradiště - Bohdalov (Kraj Vysočina)

III/34826 Černá - Pavlov (Kraj Vysočina)

IS a komunikace pro RD Dolní Jablonná (okr. Havl. Brod)

II/392 Velké Meziříčí - Tasov, II. stavba ((Kraj Vysočina))

IS a komunikace pro OS Klafar II - B2 (Žďár nad Sázavou)

II/523 Jihlava - Humpolec (Kraj Vysočina)

IS a komunikace pro RD, Jakubov (Kraj Vysočina)

IS a komunikace pro RD Liteň "za nádražím" (okr. Beroun)

IS a komunikace pro RD Střítež (okr. Jihlava)

Kanalizace v obci Mořinka (okr. Berouna)

II/639 Dolní Cerekev - průtah (okr. Jihlava)

ZTV pro RD Střítež (okr. Jihlava)

III/3489 Šmolovy - Lípa (okr. Havl. Brod)

Polní cesta CHN4, Mladoňovice (okr. Třebíč)

Kanalizace a ČOV Výčapy (okr,. Třebíč)

Kanalizace a ČOV Ježená (okr. Jihlava)

Kanalizace Přibyslav, odkanalizování místní části Dvorek-Uhry (okr. Havl. Brod)

Havlíčkův Brod - ul. Žizkova - rekonstrukce kanalizace (okr. Havl. Brod)

Kanalizace a ČOV Nový Vestec (okr. Praha - východ)

Kanalizace a ČOV Loděnice, I. a II. etapa (okr. Beroun)

II/347 Světlá n.S. - D1, 1. stavba (okr. Havl. Brod)

Kanalizace a ČOV Častrov (okr. Pelhřimov)

Kanalizacace Přibyslav, místní část Keřkov - Dobrá (okr. Havl. Brod)

Kanalizace a ČOV Tetín (okr. Beroun)

Kanalizace a ČOV Hudlice (okr. Beroun)

Kanalizace a ČOV Liteň (okr. Beroun)

Kanalizace a ČOV Hradešín (okr. Kolín)

IS a komunikace pro RD Šestajovice (okr. Praha - východ)

TU a přípojky pro ŘRD (Ivančice)

Kanalizace a ČOV Dlouhá Ves (okr. Havl. Brod)

Vodovod Pohled (okr. Havl. Brod)

Vodovod Přibyslav, místní část Dvorek-Uhry, Hřiště (okr. Havl. Brod)

Rozšíření AF-lakovny závodu Automotive Lighting s.r.o. (Jihlava)

IS a komunikace pro RD "U březiny", Polná (okr. Jihlava)

Kanalizace a ČOV Hybrálec (okr. Jihlava)

Kanalizace Batelov (okr. Jihlava)

Oprava mostu Cetoraz (okr. Pelhřimov)

Plynofikace obcí oblasti Černíč - zajištění věcných břemen k vedení plynovodu (okr. Jihlava)

Oprava retenčních nádrží Mořinka (2019)

Výstavba kabelové televize Přibyslav, Poříčí - Česká Jablonná - Dolní Jablonná (2006)

Výstavba vodovodu Přibyslav, Česká Jablonná a Dolní Jablonná (2005 - 2006)

Areál firmy PAKRA, Heroltická ul., Jihlava (2005)

Výstavba celního úřadu Jihlava (2001 - 2004)

Stavba hraničního přechodu Osoblaha okres Bruntál (1999 - 2000)

Plynofikace města Černošice, Praha - západ (1999 - 2000)

Objekty služeb na hraničním přechodu Hevlín - Laa a.d. Thaya (1995 - 1997)

Hraniční přechod Lanžhot - Brodské, silnice II/425 (1994 - 1995)

Hraniční přechod Vratěnín (1992 - 1994)

o-nas

o nás

kontakty

kontakty

reference

reference