Čechtín - kanalizace a ČOV (okr. Třebíč)

 

Zajištění povolení stavby k projektové dokumentaci zpracované firmou PROfi Jihlava, spol. s r.o. na odkanalizování obce včetně návrhu nové ČOV.