Služby

 

Služby

Nosnou náplní činnosti firmy je stavební inženýring a v rámci této činnosti společnost nabízí především :

  • zajištění organizace zadávacích řízení veřejných zakázek na stavební práce, služby a dodávky dle platné legislativy (zákon č. 134/2016 Sb. v platném znění), 
  • výkon technického dozoru stavebníka– TDS,
  • veškerá projednání s orgány státní správy a samosprávy,
  • jednání se správci technické a dopravní infrastruktury,
  • administrativní zajištění  podkladů k povolení staveb.