Jitkov - kanalizace a ČOV (okr. Havl. Brod)

Předmětem bylo zajištění projektové dokumenatce pro společné řízení a navazující činnost pro vydání povolení stavby