Kanalizace a ČOV Střítež (okr. Jihlava)

 

Zajištění stavebního povolení pro stavbu splaškové kanalizace a centrální čistírny odpadních vod v obci Střítež u Jihlavy

na podkladu projektu vypracovaného autorizovaným inženrem v oboru vodohospodářských staveb Ing. Mojmírem Koubou.