DOOMA Obytný blok Dolina, Jihlava

 

Inženýrská činnost pro zpracovatele projektu:

US PLAN s.r.o. , The Flow Building, Václavské náměstí 2132/47, 110 00 Praha 1 - Nové Město

ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení