Odkanalizování obce Hodov (okr. Třebíč)

 

Zajištění projektové dokumenatce pro územní řízení a pořízení dokladůl pro vydání územního rozhodnutí