Odstranění stavby ČS Vysoká - Nový Svět

 

Zajištění dokladů pro vydání povolení k odstranění stavby stávající čerpací stanice v Novém Světě u Vysoké
v souvislosti s přípravou výstavby nového vodárenského zařízení (