Park v lokalitě "Za dvorem", Karlštejn (okr. Beroun)

Městys Karlštějn připravoval technickou a dopravní infrastrukturu (TeDoI) pro výstavbu rodinných domů v lokaitě "Za dvorem".

Dokončení projektové přípravy TeDoI bylo zpožděno vlivem opozdění zpracování nového územního plánu obce,

a proto bylo rozhodnuto o přípravě výseku území vymezeného pro výstavbu RD, které je v ÚP (původním i novém) určeno pro zřízení městského parku, který v obci chyběl z důvodu  sevření obce mezi podrhadím a velmi těsném území podél krajské silnice, řeky Berounky a důležité železniční tratě.

Park bude využit ke nejen pro stávající a budoucí obyvatele městyse, ale zároveň bude svým uspořádáním upraven k zadržení a zdržení dešťových ploch z budoucích pojížděných komunikací.  

Úkolem bylo zpracování projektu a zajištění povolení výstavby.