Splašková kanalizace a vodovod v ul. Havířská, ul. V Chaloupkách, Loděnice (okr. Beroun)