Splašková kanalizace Peršíkov (okr. Havl. Brod)

 

Zajištění projektové dokumenatce pro vodoprávní rozhodnutí a kompletní činnost pro vydání tohoto povolení