Vysoká - Posílení vodovodu Nový Svět (okr. Havl. Brod)

Předmětem činnosti bylo zajištění projektové dokumentace v rozsahu:

  • vystrojení stávajícího vrtu a propojení potubím na systém rozvodů vodovodu v místní části obce Vysoká
  • vodojem o objemu 50 m3 sestávající ze
    • stavební části a
    • technolgické části s úpravnou vody

Na projet navazovalo zajištění dokladů k vydání společného povolení stavby v minmálním čase,
obyvatelé osady nebyli (v kritických letních měsících) odkázání na dovoz pitné vody cisternami.