Zkušebna vzorků, Obalovna Bílý Kámen

 

Zajištění projektu nové obalovny živičných směsí a jejího administrativního zázmemí  v prostoru kamenolomu v Bílém Kameni,

organizační zajištění dokladů a vydání kolaudačního souhlasu

Období 2020-2022