Havlíčkova Borová - sanace ploch kořenové ČOV (2022)

Výstavbou nové centrální ČOV v Havlíčkově Borové vyvstala potřeba odstranění původní provozované kořenové čistírny splaškových odpadních vod.

Ve spolupraci s odbornou firmou byly na základě studie vypracovány požadavky na sanaci ekologické zátěže kořenové ČOV směřující k následnému vytvoření podmínek pro realizaci průmyslové zóny v lokalitě.