Inteligentní zastávky v Jihlavě (2017-2018)

Předmětem činnosti bylo pro Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. zajištění projektu, výběr zhotovitele a výkon technického dozoru stavebníka pro dodávku, montáž a zprovoznění zastávkových označníků vybavených elektronickými informačními panely na vybraných zastávkách MHD v Jihlavě za podmínek stanovených provozovatelem trakční trolejové sítě ve městě Jihlava a zprovoznění panelů v rámci celého systému inteligentních zastávek.

Označníky budou vyrobeny z hliníkových obdélníkových profilů, profil nohy označníku 80 x 60 mm, tloušťka profilu 4 mm (uvedené rozměry jsou minimální, profily musí odolat případným útokům vandalů či vichřici), povrchová úprava stříbrný lak. Všechny plochy na označníku budou podsvíceny (LED diody) a opatřeny průsvitnými fóliemi s požadovanými symboly. Plocha LED pro zobrazení odjezdů bude opatřena světelným čidlem, které zajistí zapínání a regulaci intenzity osvětlení v závislosti na světelných podmínkách. Základní úroveň intenzity osvětlení bude moci být nastavitelná (např. pro vyhovění požadavku oddělení památkové péče na nerušení výrazu historického centra).  Intenzita podsvícení ostatních ploch a jejich barevnost bude možné na základě předvedení vzorku upravit. Plocha pro umístění papírových jízdních řádů bude snadno přístupná pro jejich výměnu, zabezpečená proti neoprávněnému vniknutí, odolná proti povětrnostním vlivům a vlhkosti, v provedení anti vandal. Zadní část plochy bude přizpůsobena pro vylepení publicity ROP (leták) a krytá proti povětrnostním vlivům a vlhkosti.  

Panely jsou určeny pro zobrazování aktuálních informací o času odjezdu trolejbusů a autobusů městské hromadné dopravy v Jihlavě a dále jsou panely využívány pro zobrazování vysílaných textových a grafických informací o aktuálních změnách v dopravě zadaných dispečerským pracovištěm prostřednictvím dispečerského software. Panely jsou rovněž vybaveny digitálním akustickým hlásičem pro nevidomé cestující ovládaným standardizovaným zařízením.