Kanalizace a ČOV Loděnice, okr. Beroun (2007-2011)