Kanalizace Hybrálec

 

vypracování projektové dokumenatce pro stavební objekty:

-       SO01 Splašková kanalizace od hřbitova, zahrnující splaškovou kanalizaci od hřbitova k ČOV vč. odstranění stávající odlehčovací komory před ČOV

-       SO02 Prodloužení splaškové kanalizace od č.p. 79 směrem na Šipnov

-       SO03 Dešťová kanalizace z průmyslové zóny vč. retenční nádrže

a zajištění stavebního povolení ve společném řízení