Obalovna Bílý Kámen (2020)

Ve spolupráci s mateřskou firmou PROfi Jihlava byla vyhotovena projektová dokumenatce a následně zajištěno stavební povolení pro výstavbu obalovny živičných směsí v areálu lomu v Bílém Kameni.

Souběžně s obalovnou bylo v bezprostředním sousedství navrženo i zázemí pro zkušebnu vzorku vytvořenou sestavou kontejerových buněk.

Investrem obou staveb byl Mestrostav, a.s. a následný provoz převzal nový subjekt Jihlavská obalovna s.r.o.