Rekolaudace jednotné kanalizace na dešťovou kanalizace, Havlíčkova Borová

V souvislosti s dokončenou výstavbou nové splaškové kanalizace v obci Havlíčkova Borová a likvidací kořenové ČOV

byl vyhotoven mapový podklad pro rekolaudaci stávající jednotné kanalizace na kanalizaci dešťovou.