Tůně na parcele č. 1539/1 v k.ú. Štoky

 

studie návrhu tůní v katastrálním území Štoky jako podkladu pro vyhodnocení návrhu příslušnou AOPK

a následný projekt pro zajištění dotačních prostředů ze SFŽP a pro realizaci díla