Chodník podél silnice II/523, Větrný Jeníkov

  

  • investor: Obec Větrný Jeníkov 

  •  investiční náklad (CZK): 1,5 mil. Kč

  •  způsob financování: vlastní zdroje