ZTV Kostelec (2022)

  • investor: Obec Kostelec u Jihlavy.
  • investiční náklad (CZK): 9 mil. Kč
  • způsob financování: vlastní zdroje 
  • Výstavba technické (kanalizace, vodovod, plynovod, VO) a dopravní (komunikace vozidlové, chodníky, parkoviště) infratruktury pro rodinné domy v centrální části obce Kostelec