Inženýrské sítě a komunikace NA FRANTIŠKU I, 2. etapa

  • investor: Obec Šlapanov
  • investiční náklad (CZK): do 20 mil. Kč
  • způsob financování: vlastní zdroje 
  • základní technická a dopravní infrastruktura  pro výstavbu BD a RD v lokalitě Na Františku v Jihlavě navazuje na předchozí 1. etapu realizovanou v rce 2019-2020