Likvidace kořenové ČOV, Havlíčkova Borová

 

Výstavbou nové splaškové kanalizace a centrální čistírny odpadních vod 

je nezbytné odstranit stávající kořenovou čistírnu, která svoji plošnou náročností omezuje plochu pro přípravu průmyslové zóny.

Součastí likvidace podle samostatného poolení bude i neutralizace nebezpečných látek ve zbytcích kalů 

Předpokládaná cena díla je cca 4 mil Kč be z DPH