Maleč - čistírna odpadních vod a kanalizace

 

  • investor: Obec Maleč
  • investiční náklad (CZK): 30 mil Kč
  • způsob financování: vlastní zdroje, SFŽP 
  • výkon technického dozoru stavebníka:
 • Projektant: EKOEKO s.r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice
 • dodavatel: VHST s.r.o., Pelhřiimov
 • poddodavatel : T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín

 • SO 01 Čistírna odpadních vod
  SO 01-01 Provozní objekt ČOV
  SO 01-02 Spojovací potrubí
  SO 01-03 Oplocení (nepodléhá stavebnímu povolení (SP))
  SO 01-04 Zpevněné plochy, terénní úpravy (žádost o SP- stavební úřad)
  SO 01-05 Vodovodní přípojka pro ČOV (nepodléhá stavebnímu povolení)
  SO 01-06 Přípojka elektro pro ČOV (nepodléhá stavebnímu povolení)
  SO 02 Kanalizace

 • Provozní soubory
  PS 01 Čistírna odpadních vod
  DPS 01-01 Technologická část strojní
  DPS 01-02 Technologická část elektro a ASŘ