Oprava vodních nádrží Mořinka – Retenční nádrž V Chaloupkách a na parc. č. 45

 

  • investor: Obec Mořinka.
  • investiční náklad (CZK): 0,75 a 3,5 mil. Kč
  • způsob financování: MZe ČR