Park Gustava Mahlera Jihlava (2008-2009)

 

investor: Statutární město Jihlava
investiční náklad (CZK): 18 mil Kč
způsob financování: ROP
info: revitalizace území centra města, instalace uměleckých objektů a soch