Revitalizace areálu KSÚSV-středisko Velká Bíteš a Stavební úpravy budovy cestmistrovství Velká Bíteš

 

  • investor: Krajská správa a údržba silnic vysočiny 
  • investiční náklad (CZK): .. mil Kč
  • způsob financování: vlastní zdroje