Splašková kanalizace Bezděčín a intenzifikace ČOV Batelov (2020-2022)

 

investor: Městys Batelov
investiční náklad (CZK): 46 mil. Kč
způsob financování: SFŽP
info: gravitační kanalizace v místní části Bezděčín s výtlakem veřejné kanalizace v Batelově 
a komplexní rekonstrukce (intenzifikace)  centrální čistírny odpadních vod v Batelově