Stavební úpravy a přístavba MŠ Mostiště

  • investor: Město Velké Meziříčí
  • akce hrazena z prostředků IROP
  • investiční náklady: 12 mil. Kč