Stavební úpravy KD Dobronín

  • investor: Obec Dobronín 
  • investiční náklad (CZK): 15 mil. Kč
  • způsob financování: vlastní zdroje