Přístavba administrativní budovy KSÚSV Jihlava, Kosovská 16 (2018-2019)

 

investor: KSÚS Vysočiny
investiční náklad (CZK): není uvedeno
způsob financování: vlastní zdroje
info: