Přemostění vodoteče Šlapanka v Polné (2018-2019)

 

investor: Město Polná
investiční náklad (CZK): 8 mil. Kč
způsob financování: vlastní zdroje
info: