Inteligentní zastávky v Jihlavě (2018)


investor: 
Dopravní podnik města Jihlavy
investiční náklad (CZK): 6 mil Kč
způsob financování: IROP
info:  výstavba  světelných  informačních panelů v prostoru vybraných zastávek MHD v Jihlavě, které poskytují informace pro dojezdu nejbližší spoje (linky) do zastávky.