Sportovní hala Světlá nad Sázavou (2018-2019)


investor: 
Město Světlá nad Sázavou

investiční náklad (CZK): 90 mil. Kč
způsob financování: vlastní zdroje
info: