Kanalizace Přibyslav, místní část Dobrá - Keřkov (2018 - 2019)

 

investor: Město Přibyslav
investiční náklad (CZK): 38 mil. Kč
způsob financování: MZe ČR
info: gravitační kanalizace v místníčásti Keřkov s výtlakem do nové gravitační kanalizace v místní části Dobrá a odtud výtlak do veřejné kanalizace města Přibyslav