Vodovod a kanalizace a ČOV, Jezdovice (2018 - 2019)

 

Investor: Obec Jezdovice

investiční náklad (CZK): 43,4 mil. Kč
způsob financování: Operační program ŽP
info: