Inženýrské sítě a komunikace pro RD, Zhoř (2017-2018)


investor: 
Obec Zhoř
investiční náklad (CZK): 8 mil Kč
způsob financování: vlastní zdroje

info: