Kanalizace Častrov - Metánov (2017-2018)

 

investor: Obec Častrov
investiční náklad (CZK): 21 mi.l Kč
způsob financování: MZe ČR
info: odkanalizování místní části Metánov vč. předčistícího zařízení