Stavební úpravy Lemtech Precision Material (China) Co., Ltd. (2017)

 

investor: Lemtech Precision Material (China) Co., Ltd.
investiční náklad (CZK): 12 mil Kč
způsob financování: vlastní zdroje
info: stavební úpravy objektu "B" v areálu LCJ, Střítež