Přestavba stávající budovy Sokolovny v Náměšti nad Oslavou (2020-2022)

 

investor: Město Náměšť nad Oslavou

investiční náklad (CZK): 40 mil. Kč
způsob financování: vlastní zdroje

info: Přestavba stávající budovy Sokolovny v Náměšti nad Oslavou na kulturní a společenské centrum