Splašková kanalizace a ČOV Stříbrné Hory (2017-2018)

 

investor: Obec Stříbrné Hory
investiční náklad (CZK): 22 mil Kč
způsob financování: OPŽP
info: gravitační kanalizace a centrální ČOV