Kanalizace a ČOV Jamné (2017-2018)

 

investor: Obec Jamné
investiční náklad (CZK): 58 mil Kč bez DPH
způsob financování: OPŽP
info: gravitační kanalizace a centrální ČOV