Obec Brzkov - odkanalizování obce a čistírna odpadních vod (2017-2018)

Obec Brzkov - odkanalizování obce a čistírna odpadních vod (2017-2018)

investor: Obec Brzkov
investiční náklad (CZK): 25 mil. Kč
způsob financování: MZe ČR
info: