Kanalizace a ČOV Hradešín (2017-2018)

 

investor: Obec Hradešín
investiční náklad (CZK): 38 mil. Kč
způsob financování: MZe ČR
info: