Kanalizace a ČOV Modlíkov (2020-2021)

investor: Obec Modlíkov

investiční náklad (CZK): 26 mil. Kč
způsob financování: OPŽP
info: gravitační kanalizace v obci Modlíkov ukončená mechanicko-biologickou ČOV, finacování z prostřeků národního  Operačního programu  životního prostředí, prostředků Kraje Vysočina na  vodohospodážská díla a vlastních prostředků