Havlíčkova Borová - splašková kanalizace a ČOV (2019-2021)

investor: Městys Havlíčkova Borová

investiční náklad (CZK): 110 mil. Kč
způsob financování: OPŽP, kraj Vysočina a vlastní prostředky
info: Centrální ČOV nahradila původní kořenovou ČOV užívanou částí obce a byla vybudována samostatná gravitační nalizace v celé obci ve výši 90 mil. Kč

Návazně byla provedena celoplošná úprava povrchů  v centrální části obce v hodnotě investičních nákladů 20 mil Kč