Havlíčkova Borová- komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu 10 RD ul. Polní (2019-2020)

 

investor: Obec Havlíčkova Borová
investiční náklad (CZK): 7,8 mil Kč
způsob financování: vlastní zdroje
info: