Centrum sociálních služeb Žižkova, Jihlava (2018-2019)

 

investor: Charita
investiční náklad (CZK): 27 mil. Kč
způsob financování: IROP
info: